Städdag 28:e september

På årsstämman 2019 beslutades om en gemensam städdag för underhåll av skidspår, sopstationer med mera.

Tid och plats

Lördagen den 28:e september 2019 kl. 9:00. Samling i korsningen Genvägen/Gilleråsvägen.

Arbete

Bror Wuopio kommer finnas på plats för att leda arbetet. Skicka gärna ett meddelande till honom på bror.wuopio@gillerasen.se så att vi vet hur många som kommer att dyka upp.

Arbetet innefattar röjning av skidspår, komplettering av märkning, städning av containerplatser och vägkanter samt justering av vägmärken. Medtag gärna lämpliga verktyg för slyröjning.

Efter arbetet ordnas gemensam korvgrillning vid samlingsplatsen, medtag grillspett. Föreningen bjuder på korv och dryck.

Välkomna!