Städdag 10:e september

På årsstämman 2022 beslutades om en gemensam städdag för underhåll av skidspår, sopstationer med mera.

Tid och plats

Lördagen den 10:e september 2022 kl. 9:00. Samling i korsningen Gilleråsvägen/Jossivägen.

Arbete

Magnus Landin kommer finnas på plats för att leda arbetet. Skicka gärna ett meddelande till honom på magnus.landin@gillerasen.se så att vi vet hur många som kommer att dyka upp.

Arbeten som kommer att utföras är justering av skyltar, städning och arbete på vår del av skidspåret.

Välkomna!