Snöskoter

Norr om Fjällvägen (riksväg 66) gäller generellt skoterförbud inom regleringsområde enligt länsstyrelsens beslut. Föreningens område ligger inom regleringsområdet och där råder förbud mot all skoteråkning både på vägar och i terräng med undantag av skoterled som markerats på kartuppslaget i folder om skoteråkning. Foldern ”På rätt led i Sälenfjällen” (rev December 2014) informerar om var skoterlederna finns och övriga regler för skoteråkning.

Länsstyrelsen har satt upp förbudsskyltar längs riksväg 66 och i vårt område har vi välkomstskyltar uppsatta med påminnelse om förbudet vid båda infarterna till vårt område.

Det åligger alla husägare att informera sina gäster om skoterförbudet och att alla skoteråkare i Sälens fjällområde måste följa de anvisningar som framgår av foldern. Husägarna bör skaffa foldern och anslå den i stugorna.

Foldern är gratis och finns att hämta på turistbyrå, bensinstationer, hotellreceptioner, mm. Den kan också laddas hem via länken ovan.