Gilleråsens Samfällighetsförening

Välkommen till Gilleråsens Samfällighetsförening i Sälenfjällen. På dessa sidor hittar du aktuell information och kontaktuppgifter till styrelsen.

Om föreningen »

Information

Praktisk information om trafik inom området, sophantering, snöröjning och elavtal.

Läs mer »

Styrelse

Information om nuvarande styrelse och kontaktuppgifter till samtliga funktionärer.

Läs mer »

Personuppgifter

Här finns information om hur föreningen hanterar personuppgifter i sin verksamhet.

Läs mer »

Skidspår

I anslutning till stugområdet finns ca 30 km längdspår som föreningen sköter tillsammans med Myrflocenter och Orrliden.

Läs mer »

Snöskoter

Länsstyrelsen har beslutat om generellt skoterförbud norr om Fjällvägen. Det innebär att all skoteråkning både på vägar och i terrängen inom samfälligheten är förbjuden.

Läs mer »

Kartor

Kartor över området, längdspåren samt anläggningarnas nedfarter.

Läs mer »